Home

Welcome to your site! This is your homepage, which is what most visitors will see when they come to your site for the first time.

A homepage section

This is an example of a homepage section. Homepage sections can be any page other than the homepage itself, including the page that shows your latest blog posts.

Tiểu sử của Mẽo

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà Liên, sinh năm 1993.

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại Hà Nội, tuổi thơ khó khăn đã nuôi dưỡng nên một cô gái dù nhỏ bé nhưng ý chí bên trong vô cùng kiên cường, vượt khó.

Khởi nghiệp kinh doanh online từ năm 21 tuổi, với nhiều năm kinh nghiệm về kinh doanh và phát triển bản thân. Đến năm 30 tuổi đã đạt được vô số thành tựu và giúp đỡ rất nhiều người.

Liên lạc

Để liên hệ với Mẽo, hãy liên hệ:

Tel: 0974441493

Email: ruaconyeuquai@gmail.com