Cách viết email hấp dẫn người đọc

Viết email với đa phần mọi người là khó khăn. Tuy nhiên nếu bạn đọc hết bài viết này, tôi tin là việc viết email sẽ không quá khó khăn với bạn nữa.

Để viết được email hấp dẫn người đọc, hãy dùng văn nói thay vì văn viết. Hãy viết như thể bạn đang nói chuyện với bạn đọc của mình.

Tiêu đề của email

Tiêu đề của email là quan trọng nhất. Nó giúp email có được mở ra hay không. Nó giúp email có được mở ra hay không. Vì thế hãy dành nhiều thời gian cho mục này.

Tiêu đề nên nói về một lợi ích đặc biệt nào đó mà độc giả có thể quan tâm.

Nội dung

Nội dung của email nên chứa các thông tin cá nhân hóa như tên gọi của người nhận email, tôi thường bắt đầu email với cấu trúc: “Xin chào [tên]”. Điều này làm cho email trở nên thân thiện hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *